Spotkania na Szczycie

Goście Wojciecha JaruzelskiegoWażni (politycy, aktorzy, etc.) często mają okazję na to, by widzieć się z innymi ważnymi. Również w życiu Wojciecha Jaruzelskiego bez liku było spotkań na szczycie. Wśród tych, którzy znacząco wpłynęli na bieg historii, byli przede wszystkim przedstawiciele krajów komunistycznych, między innymi politycy tacy jak Fidel Castro (który w 1972 r. przyjechał z wizytą do Polski – Polacy do dziś wspominają, jak musieli tłumnie wylegać na ulicę w celu przywitania przejeżdżającego ulicami ich miasta kubańskiego wodza), Nicolae Ceaușescu czy, rzecz jasna, kolejni I sekretarze KPZR.

Warto pamiętać jednak również o spotkaniach innego typu – z Wojciechem Jaruzelskim bezpośrednie rozmowy przeprowadzał na przykład także Jan Paweł II. Spotkań z papieżem i audiencji u niego było sporo. Mówi się o ośmiu takich, zarówno w czasie sprawowania przez Jaruzelskiego władzy wojskowej bądź już państwowej, jak i późniejszych, które ten odbył po odsunięciu się od życia politycznego. Rozmowy, jakie toczyły się podczas tych spotkań, miały charakter niepubliczny, w cztery oczy, trudno więc przywołać ich treść. Jan Paweł II nigdy nie wypowiedział się na temat działalności Jaruzelskiego, Jaruzelski natomiast lubił przypominać o dobrych stosunkach z Kościołem, o które starał się dbać, mimo że czasy Polski Ludowej nie stwarzały ku temu wielu sprzyjających okazji.

Duże kontrowersje wzbudziły plany Jaruzelskiego dotyczące podróży na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II – Generał ostatecznie z nich zrezygnował, nie chcąc, by kontrowersje wokół jego osoby jeszcze bardziej narastały. Te jednak i tak powstały w chwili, kiedy Jaruzelski brał udział w procesie beatyfikacyjnym papieża, dając świadectwo jego świętości.

Jednym z bardziej interesujących spotkań Jaruzelskiego było bez wątpienia to, podczas którego poznał się z samym… Davidem Rockefellerem, najpopularniejszym milionerem świata. Miało to miejsce w 1985 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zaczęła funkcjonować Fundacja Rockefellera. Jaruzelski wybrał się wówczas do Stanów Zjednoczonych po to między innymi, by podczas swojej wizyty za oceanem omówić zakres działalności fundacji na terenie naszego kraju.  Opracowanie: SteelProfil


Wojciech Jaruzelski i Jan Paweł II Jaruzelski i BreżniewJaruzelski i Fidel CastroJaruzelski i WałęsaJaruzelski i CaucescuJaruzelski i Reagan (Regan)