Publikacje

Dlaczego Stan Wojenny - Wojciech JaruzelskiWojciech Jaruzelski od najmłodszych lat lubił pisać. Świadczy o tym nie tylko patriotyczny artykuł, zatytułowany „Służba Polsce”, który powstał w czasach gimnazjalnych. Kilkunastoletni wówczas Jaruzelski nawoływał kolegów do dbania o ojczyznę i za walkę za nią, kiedy będzie taka potrzeba, za przykład podając Orlęta Lwowskie. Znacznie później, kiedy wojna się skończyła, a czasy komunizmu nadeszły i minęły i sam Generał odsunął się z życia politycznego, opublikował on znacznie więcej pism, przede wszystkim w postaci książek dokumentalnych.

 

Publikacji jest łącznie dwanaście, wszystkie zostały wydane na przestrzeni dwudziestu pięciu lat (między 1987 a 2011 r.). Trzy z nich opublikowane zostały w językach obcych – niemieckim oraz rosyjskim. Co istotne, choć dziwić specjalnie chyba nie powinno, każda z nich bez wyjątku traktuje o historii Polski i nawiązuje do wprowadzonego w roku 1981 stanu wojennego. Jaruzelski tłumaczy, prostuje i próbuje naświetlać z różnych stron przyczyny podjęcia przez niego takiej, a nie innej decyzji. Próby usprawiedliwienia się nie ustają – wspomniane wcześniej materiały dokumentalne wzbogacone zostały nawet o wyjaśnienia składane przed Sądem podczas procesu. Takimi publikacjami, zawierającymi zeznania, są: Wyjaśniam (2001), Przed sądem (2002) i Być może to ostatnie słowo (wyjaśnienia złożone przed Sądem) (2009).

Interesujące jest, jak wiele miejsca poświęcił Jaruzelski, tematowi wprowadzenia stanu wojennego. Zastanawiać można się nad pobudkami, jakie towarzyszyły Generałowi podczas publikowania kolejnych tekstów. Uzasadnienie, jakie podaje w książce Historia nie powinna dzielić, jest następujące:

„Prawdopodobne jest to i będzie ostatni obszerny tekst jaki piszę. Pragnę, aby – co oczywiste – broniąc swoich racji, dawał on jednocześnie jakąś szerszą płaszczyznę odniesienia. Tym bardziej, iż pokolenie przeżywające świadomie ów złożony czas stopniowo się „wykrusza”. Obiegowa wiedza o nim jest z każdym rokiem płytsza. W coraz większym stopniu zastępuje ją telewizyjne, obrazkowe przedstawienie historii. A w nim stan wojenny, to przede wszystkim czołgi, pałki, gazy łzawiące, armatki wodne itd. itp.”

Zaciekawionych problematyką historyczno-polityczną lat 1981–1983, chcących poznać punkt widzenia osoby decyzyjnej, odpowiedzialnej za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, odesłać należy do następujących pozycji: Stan wojenny. Dlaczego… (1992), Różnić się mądrze. Jak doszło do stanu wojennego (1999), Przeciwko bezprawiu (2004), Pod prąd. Refleksje rocznicowe(2005), Historia nie powinna dzielić (2006), Starsi o 30 lat (2011). Reklama: SteelProfil Płyty Warstwowe Blachy Trapezowe

Wojciech Jaruzelski Pisma WybraneWojciech Jaruzelski Generał