Odznaczenia zagraniczne

Wojciech Jaruzelski także często odznaczany bywał z racji pełnionych funkcji zagranicznymi medalami i orderami.

Odznaczenia Zagraniczne Wojciecha Jaruzelskiego:

Order Lenina (ZSRR) – 1968 i 1983
Order Rewolucji Październikowej (ZSRR) – 1973
Order Czerwonego Sztandaru (ZSRR) – 1978
Order Przyjaźni Narodów (ZSRR) – 1973
Medal za Zdobycie Berlina (ZSRR)
Medal „100-lecia urodzin Lenina” (ZSRR) – 1970
Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR)
Medal 20-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR) – 1972
Odznaka 25-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR) – 1970
Medal 30-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR) – 1975
Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR) – 1985
Medal 50-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ZSRR) – 1968
Medal 60-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ZSRR) – 1978
Medal 70-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ZSRR) – 1988
Medal Żukowa (Rosja) – 1996
Medal 50-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 (Rosja) – 1995
Medal 60-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 (Rosja) – 2005
Order Suche Batora (Mongolia) – 1977
Order Czerwonego Sztandaru (Mongolia) – 1983
Order Georgi Dymitrowa (Bułgaria) – 1983
Medal 30-lecia Bułgarskich Sił Zbrojnych (Bułgaria) – 1974
Order Czerwonego Sztandaru (CSSR) – 1971
Order Białego Lwa I klasy (CSSR) – 1978
Order Klementa Gottwalda (CSSR) – 1983
Medal „Za umacnianie Przyjaźni Sił Zbrojnych” I stopnia (CSSR) – 1970
Order Flagi Narodowej (KRL-D) – 1977
Order José Martí (Kuba) – 1983
Order Scharnhorsta (NRD) – 1975
Order Gwiazdy Socjalistycznej Republiki Rumunii ze Wstęgą I klasy (Rumunia) – 1983
Złoty Medal „Virtutea Ostăşească” (Rumunia) – 1971
Order Czerwonego Sztandaru (Węgry) – 1977
Order Flagi z Diamentami I klasy (Węgry) – 1983
Order Złotej Gwiazdy (Wietnam) – 1983
Komandor Orderu Korony (Belgia) – 1967
Krzyż Wielki Orderu Zbawiciela (Grecja) – 1987
Komandor Legii Honorowej (Francja) – 1989
Krzyż Wielki Orderu Infanta Henryka Żeglarza (Portugalia) – 1975
Kawaler Krzyża Wielkiego Udekorowany Wielką Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Włoskiej (Włochy) – 1989

oraz wiele innych pomniejszych medali i orderów.

Opracowanie: DachProfil