Odznaczenia polskie

Wojciech Jaruzelski otrzymał wiele polskich medali i odznaczeń wojskowych.
Najważniejsze z nich to:

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 5 listopada 1948
Order Budowniczych Polski Ludowej
Order Sztandaru Pracy I klasy
Order Krzyża Grunwaldu III klasy – 2 września 1945
Krzyż Walecznych (dwukrotnie) – 24 czerwca 1945, 14 stycznia 1946
Srebrny Krzyż Zasługi – 20 lipca 1945
Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” (trzykrotnie) – 4 lutego 1945, 27 marca 1945, 12 maja 1945
Medal Za udział w walkach w obronie władzy ludowej
Medal 10-lecia Polski Ludowej – 1954
Medal 30-lecia Polski Ludowej – 1974
Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984
Medal za Warszawę 1939-1945 – 1945
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
Medal „Za udział w walkach o Berlin”
Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 1973
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 1968
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 1966
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Pro Memoria – 2005
Złota Odznaka im. Janka Krasickiego (ZSMP)
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego

a także wiele innych medali i odznaczeń resortowych i organizacji oraz ruchów społecznych.

Opracowanie: Wojciech Rogalski