Lata powojenne

Wojciech Jaruzelski  Życie żołnierza, zwłaszcza w tak niespokojnych czasach, jakimi była wojna, a potem kształtowanie się nowego ustroju politycznego (opartego w dużej mierze na wojskowości), pełne było zmian i niepokoju. Wojciech Jaruzelski nieustannie więc przenosił się – czy też był przenoszony – z miejsca na miejsce, w zależności od tego, gdzie istniała konieczność interwencji.

Pierwsze lata powojenne upłynęły w Polsce przede wszystkim na próbach odbudowania zniszczeń, jakie przyniosła II wojna światowa. Zniszczenia materialne to jednak nie wszystko; trzeba mówić o różnych stratach: w ludziach, jak również o utracie dużych fragmentów dawnego terytorium. Nastroje polityczne w kraju nie sprzyjały przy tym tolerowaniu mniejszości narodowych, a konflikty między nacjami, głównie między Polakami a Ukraińcami żyjącymi przez szereg lat na jednych ziemiach, zaostrzyły się.

Ukraińska Powstańcza Armia mordowała Polaków, na co zareagował rząd polski. Wśród wojskowych, którzy brali udział w walce z UPA, był także Jaruzelski. Z tego powodu właśnie, wraz z 5 pułkiem piechoty, znalazł się pod koniec roku 1945 r. w Hrubieszowie. Tam działał nieco ponad pół roku. Jego służbę doceniono, przyznając mu w dowód uznania Srebrny Krzyż Zasługi.

Jednak lipcu 1946 r. Jaruzelski zmienił już miejsce pobytu. Otrzymał awans na stopień kapitana i przeniesiony został do Piotrkowa Trybunalskiego jako komendant miasta. Wtedy otwarcie zaczął kwestionować postawę tych, którzy sprzeciwiali się ustrojowi komunistycznemu – jako przewodniczący wojskowego Sądu Honorowego szczególnie negatywnie odnosił się do działaczy podziemnej organizacji WiN. W 1947 r. wstąpił do PPR.

W kolejnych latach jego światopogląd ugruntowywał się, co w połączeniu z autorytetem, jakim był dla wielu, musiało w końcu przynieść sukces nie tylko wojskowy, ale również czysto polityczny. W latach 50. jego kariera coraz bardziej się rozwijała. W roku 1953 został otrzymał stopień pułkownika, a zaledwie trzy lata później – generała brygady.

 

Autor: Marlen Kipper