Dzieciństwo

Wojciech Jaruzelski jako dzieckoWojciech Witold Jaruzelski urodził się 6 lipca 1923 r. w Kurowie, miejscowości leżącej na Lubelszczyźnie w pobliżu Puław. Jego rodzina pochodziła jednak z innych terenów – przede wszystkim z Podlasia. Tam też, w gminie Wysokie Mazowieckie, Jaruzelscy mieli swoje szlacheckie dobra, poszczycić mogli się bowiem herbem Ślepowron. Dzięki temu odznaczeniu – które według dawnych zapisków zostało nadane w XIII wieku przez Konrada Mazowieckiego – drzewo genealogiczne rodziny odtworzyć można aż do kilku wieków wstecz.

Jaruzelski wychowywany był w duchu katolickim. Rodzice zadbali o to, by został ochrzczony i żeby chodził do kościoła. Dlatego też będąc chłopcem, służył do mszy świętej jako ministrant, później zaś, od 1933 r., uczęszczał do warszawskiego gimnazjum zakonu oo. marianów. Do klasy chodził razem z Tadeuszem Gajcym – poetą okresu wojennego, miłośnikiem metafory i apokalipsy, który zginął w 1944 r. podczas powstania warszawskiego.

Ponadto przyszły I sekretarz KC PZPR był w młodości harcerzem, a w swoim patriotycznym wystąpieniu na łamach czasopisma szkolnego, nazywanego „Jednodniówką”, gorąco popierał postawę walczących z bolszewikami Orląt Lwowskich. Jego ojciec zresztą i dziadek doświadczyli na własnej skórze represji rosyjskich – dziadek był uczestnikiem powstania styczniowego, za co w konsekwencji został zesłany na kilka lat pracy na Syberii, ojciec zaś walczył w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. Jaruzelski w młodości kultywował więc wzorce rodzinne i popierając postawę swoich przodków. Naukę zakończył zdaniem w 1939 r. małej matury.

Wspomnienia, jakie przetrwały w zapiskach i relacjach z tamtego czasu, ukazują Jaruzelskiego jako ucznia zdolnego, bardzo inteligentnego, doskonale władającego słowem mówionym. Bez wątpienia dobrą podstawę do rozwijania wiedzy i umiejętności stanowiły lekcje prywatne, które ten jako chłopiec pobierał w domu. Zanim bowiem Jaruzelski został wysłany do Warszawy, uczęszczał nie do szkoły publicznej, powszechnej, a uczył się indywidualnie.

Autor: Anna Szalk