Czas Zmian

Prezydent Jaruzelski 1989Zanim Polska się odrodziła, od zakończeniu stanu wojennego minęło jeszcze sześć lat. Był to jednak czas, w którym ustrój polityczny wyraźnie się łamał, a władza ludowa zdawała sobie sprawę z tego, że całkiem nieźle do tej pory funkcjonujący mechanizm ma się coraz gorzej. Ruch społeczny, przede wszystkim w postaci prężnie działających związków zawodowych (które nie dawały za wygraną mimo represji, jakim zostały poddane w czasie stanu wojennego), rósł w siłę. Naród domagał się rozmów, czego władza nie mogła odmówić. W końcu, w 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały przemiany polityczne w Polsce.

Wojciech Jaruzelski był w tym czasie I sekretarzem KC PZPR. W samych obradach Okrągłego Stołu nie uczestniczył, włączył się jednak czynnie w organizację rozmów. Ich wynikiem było między innymi utworzenie urzędu Prezydenta PRL – nim, w rezultacie wyborów Zgromadzenia Narodowego, 19.07.1989 r. został Jaruzelski. 31.12.1989 r. Urząd piastował przez rok – w grudniu następnego roku oddał władzę wybranemu w powszechnym głosowaniu Lechowi Wałęsie.

Wtedy też, krótko po zakończeniu sprawowania władzy w kraju, Wojciech Jaruzelski zdecydował się odejść z życia politycznego. Mimo jednak, że nie brał w nim już czynnego udziału, nie znaczy to, że przestał być całkowicie widoczny na arenie politycznej Polski. Przede wszystkim, gdy odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego okazała się jego piętnem, postanowił oczyścić swój wizerunek poprzez pisanie książek dokumentalnych, w których tłumaczy, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Ruszyły też procesy karne, gdzie jako oskarżony musiał tłumaczyć się ze swoich działań nie tylko przed opinią publiczną, ale przede wszystkim przed sądem.

Jaruzelski wziął też udział w dwóch uroczystościach – w obchodach 60 i 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie. Podczas pierwszej uroczystości, w roku 2005, został nagrodzony Medalem 60-lecia Zwycięstwa, co wzbudziło liczne głosy sprzeciwu. Ostatnim bezpośrednim spotkaniem z polityką Jaruzelskiego był udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w 2010 roku.

 

Autor: Paweł Szadolski