Wojciech Jaruzelski

Wojciech JaruzelskiUrodził się 6.07.1923 r., zmarł 25.05.2014 r. To jedna z najważniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii powojennej Polski – decyzja Generała o wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1983 r. podzieliła społeczeństwo na pół: na jego tak zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.

Wojciech Jaruzelski przyszedł na świat na Lubelszczyźnie, choć jego rodzina – mogąca pochwalić się herbem Ślepowron – pochodziła z Mazowsza i Podlasia. Aż do wybuchu II wojny światowej przebywał w Warszawie, gdzie uczęszczał do szkoły prowadzonej przez zakon mariawitów. Jednak zaistnienie nowej sytuacji politycznej we wrześniu 1939 r. zmusiło jego rodzinę do emigracji. Przeniósł się wtedy, wraz z najbliższymi, na Litwę, skąd potem został deportowany w głąb ZRSS, w Góry Ałtajskie.

Służbę wojskową rozpoczął w roku 1943, po ukończeniu szkoły oficerskiej w Riazaniu. Wtedy też został wcielony w szeregi 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego, a następnie awansował na przywódcę plutonu zwiadowczego. Przez całą wojnę brał udział w licznych walkach, wszędzie wsławiając się dzielnością, konsekwencją w działaniu i stalową dyscypliną. Zyskał tym samym nie tylko autorytet, ale awansował też w hierarchii wojskowej.

Po wojnie Jaruzelski walczył przeciwko podziemiu antykomunistycznemu, samemu wchodząc do PPR. Generałem został w 1956 r. Jak się okazało, mając 33 lata, był najmłodszym wojskowym o tym stopniu w całym Ludowym Wojsku Polskim. Do 1965 r. przewodził Głównemu Zarządowi Politycznemu Wojska Polskiego, następnie – Sztabowi Generalnemu. W 1968 r. został ministrem obrony narodowej, w 1981 – premierem rządu, a potem I sekretarzem KC PZPR.

13 grudnia 1981 r. wprowadził stan wojenny, który miał jego zdaniem uchronić Polskę przed wkroczeniem Armii Radzieckiej na tereny kraju. Do dziś trwają spory na temat prawdziwych przesłanek tego czynu. Pod koniec lat 80. XX wieku pomógł w organizacji obrad Okrągłego Stołu. Przez rok, w latach 1989 – 1990 sprawował funkcję prezydenta PRL, a następnie RP. Po przejęciu władzy państwowej przez Lecha Wałęsę, Jaruzelski odszedł ze sceny politycznej. Zmarł 24 lata później, pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.